11. Runde vs. VfB Friedrichshafen

11. Runde vs. VfB Friedrichshafen